ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค - สิงคโปร์

ที่อยู่: 10 Eunos Road 8
#07-31 Singapore Post Centre
Singapore 408600

ออสเตรเลีย สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: 1800 021 333 or +61 2 9733 0700
หมายเลขโทรสาร: +61 2 9733 0799
ที่อยู่: Lot 1, Keylink Industrial Estate - North, 395 Pembroke Road, Minto NSW 2566, Australia

ฮ่องกง สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: (852) 2318 1213
หมายเลขโทรสาร: (852) 2751 8326
ที่อยู่: Units 1201-03, 12/F, Port 33, 33 Tseuk Luk Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

อินเดีย สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: (91) 22 6120 6900
ที่อยู่: Quantium Express Solutions India Pvt. Ltd.
2nd Floor, WICEL Administrative building,
Opp Seepz Gate No. 01, MIDC, Andheri (E), Mumbai – 400 093

Indonesia สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: +62 21 2937 3867
ที่อยู่: Graha Intirub,
Gate 49-53,
Jalan Cililitan Besar No 454,
Jakarta Timur 13640, Indonesia

ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: +81 3 5755 0150
หมายเลขโทรสาร: +81 3 5755 0155
ที่อยู่: 3F Prologis Park Tokyo-Ohta 1-3-6 Tokai, Ohta-ku Tokyo #143-0001 Japan

ประเทศมาเลเซีย สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: (603) 5569 6901
หมายเลขโทรสาร: (603) 5569 6910
ที่อยู่: Axis Plaza Level 2, No 5, Jalan Penyair U1/44, Off Jalan Glenmarie 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

นิวซีแลนด์ สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: (64) 9 925 9690
หมายเลขโทรสาร: (64) 9 969 3191
ที่อยู่: 5-7 Amelia Earhart Avenue Airport Oaks Auckland 2022

ฟิลิปปินส์ สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: (63) 2 631-9416
หมายเลขโทรสาร: (63) 2 852-0991
ที่อยู่: No. 4, Pines Street
Corner Sheridan Street
Barangay Buayang Bato
Mandaluyong City
1550 Philippines

ไต้หวัน สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: (886) 2 7739 8968
หมายเลขโทรสาร: (886) 2 7739 1068
ที่อยู่: 4F No. 112, Wugong 3rd Rd, Wugu District, New Taipei City, Taiwan

ประเทศไทย สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2 712 2999
หมายเลขโทรสาร: (66) 2 712 4579
ที่อยู่: 35 ซอยสมานฉันท์ ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

Vietnam สำนักงานประจำภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์: 19006411, 84-8-73029988
ที่อยู่: 06 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.
Email: [email protected]

ข้อมูลภูมิภาค

ประเทศต่างๆ มีรูปแบบไปรษณีย์ที่แตกต่างกันและอาจเปิดทำการคนละวันกัน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า เราจึงได้จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดงานไปรษณีย์และรูปแบบการจ่าหน้าซองไว้ดังต่อไปนี้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิง

คลิกที่ลิงก์เชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองรูปแบบต่างๆ แนวทางการแบ่งพื้นที่และเวลาส่ง จดหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขภายในประเทศ และวันหยุดราชการของประเทศต่างๆ ทั้ง 10 ประเทศที่ควอนเธียมโซลูชั่นส์เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ออสเตรเลีย

รูปแบบการจ่าหน้าซอง ไม่ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนเมื่อเขียนที่อยู่ไปรษณีย์ของออสเตรเลีย และไม่ควรขีดเส้นใต้ ที่อยู่ไปรษณีย์ในประเทศไม่ควรยาวเกิน 3 บรรทุด เขียนชื่อรัฐหรือเขตการปกครองด้วยตัวย่อและใช้รหัสไปรษ ...

ฮ่องกง

รูปแบบการจ่าหน้าซอง สำหรับฮ่องกง ที่อยู่ไปรษณีย์ควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เสมอ: • ชื่อผู้รับ • หมายเลขแฟลตและชั้น • ชื่ออาคาร • หมายเลขอาคารและชื่อถนน • ชื่อหมู่บ้าน เมือง หรือเขต (ตัวพิมพ์ใหญ่) • Hong Kong (ฮ ...

อินเดีย

รูปแบบการจ่าหน้าซอง หมายเลขอาคารจะปรากฏก่อนชื่อถนน รหัสไปรษณีย์หกหลักจะระบุอยู่ในบรรทัดเดียวกับชื่อเมืองโดยคั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ รหัสไปรษณีย์ควรเขียนแยกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามตัว คั่นด้วยวรรค ไม่เป็นต ...

อินโดนีเซีย

รูปแบบของที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ประกอบด้วยตัวเลข 5 หลัก และเขียนไว้ทางด้านขวาของชื่อเมือง ที่อยู่ของอินโดนีเซียจะต้องประกอบด้วย: หมายเลขบล็อกของอพาร์ทเมนท์ เลขที่อาคารหรือเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมายเลขหน่วย และรหั ...

ประเทศญี่ปุ่น

รูปแบบการจ่าหน้าซองจากตัวอย่าง เลข 3 หมายถึงเลขบล็อก และเลข 4 หมายถึงเลขที่บ้าน ต้องใช้ลำดับหมายเลขแบบนี้และคั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์เท่านั้น 3 – 4 ไม่ใช่ 4 – 3 แต่ละคุ (ku) (เขต เช่น Minato-ku) จะแบ ...

ประเทศมาเลเซีย

รูปแบบการจ่าหน้าซอง สำนักงานไปรษณีย์ของมาเลเซียต้องการให้จ่าหน้าซองด้วยตัวพิมพ์ใหญ่มากกว่า ถึงแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน แต่ก็สามารถใช้คั่นระหว่างตัวย่อ หมายเลข และชื่อได้รหัสไปรษณีย์ห้าหลักควร ...

นิวซีแลนด์

แนวทางการแบ่งพื้นที่และเวลาส่ง ezyparcels Priority ezyparcels Registered และ ezyparcels Standard รูปแบบการจ่าหน้าซอง ในกรณีที่ไม่ได้จ่าหน้าซองแบบมาตรฐานของนิวซีแลนด์ จะต้องระบุคำอธิบายเอาไว้ ...

ฟิลิปปินส์

รูปแบบการจ่าหน้าซอง ที่อยู่ไปรษณีย์ของฟิลิปปินส์ต้องประกอบด้วยชื่อผู้ส่ง หมายเลขอาคารและถนน บารังเกซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งอาคาร เมืองหรือเทศบาลที่บารังเกนั้นตั้งอยู่ และโดยส่วนใหญ่แล้วจะระบุจังหวัดที่เ ...

สิงคโปร์

รูปแบบการจ่าหน้าซอง รหัสไปรษณีย์ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลักและระบุไว้ด้านขวาของชื่อเมือง ที่อยู่ไปรษณีย์ของสิงคโปร์ต้องประกอบด้วย: หมายเลขบล็อกของอพาร์ตเมนต์, หมายเลขอาคารหรือเลขที่บ้าน, ชื่อถนน, หมายเลขยูนิต, รหั ...

ไต้หวัน

รูปแบบการจ่าหน้าซอง ถนนบางเส้นแบ่งออกเป็นหลายส่วน และบ้านเลขที่บนถนนแต่ละส่วนจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ นอกเหนือจากถนนและส่วนของถนนแล้ว บางครั้งที่อยู่ไปรษณีย์ของไต้หวันจะระบุตรอกและซอยด้วยดังตัวอย่างด้านล่าง: “#4 ...

ประเทศไทย

แนวทางการแบ่งพื้นที่และเวลาส่ง ezyparcels Priority ezyparcels Registered Plus ezyparcels Registered และ ezyparcels Standard รูปแบบการจ่าหน้าซอง บรรทัดแรก– ชื่อผู้รับ เจ้าของที่อยู่ไปรษณีย์ หรือชื่อ ...

Vietnam

Addressing formats First line – Addressee or Receiver name or company’s name Second line – Company’s name Third line – Address number, Building name, Floor, Unit number Fourth line –District and Road ...

FaLang translation system by Faboba